Hotel Bílý Beránek

Oceňování hotelu Bílý Beránek pro město Heřmanův Městec proběhlo v roce2020. Při zhotovení znaleckého posudku se vycházelo z již dostupných informací, z místního šetření, z konzultací se soudními znalci, realitními makléři. Při oceňování se jako u každé nemovité věci využilo také oceňování porovnávacím způsobem.