Areál ELTEP

Realizované oceňování areálu v okrajové části Chrudimi. Při zhotovení znaleckého posudku se vycházelo ze skutečností zjištěných při osobní prohlídce a z vlastního měření a dále z předložené kompletní projektové dokumentace.